• Focus On Education »
  • 10-03-2011 : Bezoek aan een opvanghuis voor meisjes in nood in Shillong in Noord India.