Heeft u vragen rond uw nalatenschap? Zoals “Wie wil ik begunstigen in mijn testament en wat moet ik verder regelen?” Wij informeren u graag over de mogelijkheden om na te laten aan Stichting Focus On Education.

Stichting Focus On Education heeft zeer effectieve en aansprekende ontwikkelingssamenwerking projecten. De mogelijkheid bestaat dat u uw naam aan een project verbindt: een zgn. Fonds op Naam Neem contact op met ons voor de mogelijkheden. 

Het opnemen van een goed doel in uw testament kan d.m.v. een erfstelling of een legaat. Over legaten en erfstellingen betalen wij geen successierechten door onze ANBI registratie bij de belastingdienst. Hiermee komt uw schenking voor de volle 100% ten goede aan onze goede doel projecten.

Iedere nalatenschap levert een enorme bijdrage aan allerlei soorten educatie, kennis waardoor mensen in staat zijn zichzelf te helpen.

De notaris kan u adviseren over de verschillende mogelijkheden. Met algemene vragen over nalatenschappen kunt u desgewenst terecht bij onze notaris Notariskantoor Terheijden.