Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Educatieproject Dalitmeisjes in India al meer dan 10 jaar een succesverhaal (2019-2020)

Start schooljaar 2019-2020 van Educatieproject Dalitmeisjes India

Voor de groep Dalitmeisjes, behorend tot de allerarmste bevolkingsgroep in India,is het nieuwe
schooljaar van start gegaan.

In totaal 43 meisjes worden door ons financieel ondersteund bij hun vervolgopleidingen. Hiervan
verblijven er 26 (de jongsten) in het zusterhuis. Vandaaruit gaan ze naar school en krijgen ze in
het zusterhuis ondersteuning en begeleiding bij hun studie. Wij betalen voor hen de logiekosten,
lesgelden en schoolmaterialen

Daarnaast worden voor 11 meisjes, die van huis uit studeren, de studiekosten zoals lesgelden,
boeken en overige studiematerialen betaald. Een van hen volgt een hogere opleiding. Tenslotte
volgen nog 7 meisjes een middelbare/hogere beroepsopleiding. Een ervan gaat na 3 jaar
opleiding in september afstuderen. Dan zijn er nog 4 meisjes die aan het 2e jaar van de opleiding
tot verpleegkundige beginnen en 2 meisjes starten met deze opleiding.

Voor deze opleidingen, die in ver afgelegen steden plaatsvinden, betalen wij naast de volledige
studiekosten zoals lesgelden, examengelden en schoolmaterialen ook de logiekosten.

Vooral deze hogere beroepsopleidingen zijn kostbaar. Voor deze opleidingen kunnen wij financiele
ondersteuning aanbieden dankzij onze sponsors/donateurs. Namens al deze meisjes die hierdoor
de kans krijgen op een betere toekomst voor henzelf en hun familie, danken wij u hartelijk
voor uw ondersteuning.