Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

MISSIE & DOELSTELLING

Missie

Aanbieden van onderwijsfaciliteiten aan kinderen in ontwikkelingslanden die om welke reden dan ook hiervan verstoken blijven. Want ieder kind heeft recht op onderwijs.

Doelstelling

In overleg met de lokale projectpartners realiseren van educatieve projecten in ontwikkelingslanden, binnen een afgesproken budget en binnen een overeengekomen periode, ten behoeve van een vooraf bepaalde groep kinderen en jongeren.

Visie

Het creëren van – door lokaal management gerunde – onderwijsfaciliteiten voor kinderen en jongeren om hiermee betere toekomstmogelijkheden te bieden aan de jeugd en daardoor het bevorderen van de economische ontwikkeling en het verbeteren van de levensomstandigheden van hun lokale gemeenschap.