Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

ONZE PARTNERS

In het kader van voorlichting en fondsenwerving werken wij samen met vele partners.

Bij de uitvoering van de projecten werken wij samen met lokale NGO’s (Niet Gouvernementele Organisaties) die wij vooraf gescreend hebben. Hierbij maken we o.a. gebruik van bestaande contacten met Rotary International en Salvation Army (Leger des Heils).