Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

ORGANISATIE

Stichting Focus on Education is een non-profit organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers.

De stichting heeft een bestuur en bestaat voorts uit projectmedewerkers en adviseurs.

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers evenals alle adviseurs en projectmedewerkers.

De organisatie werkt samen met projectpartners in het buitenland om haar doelstellingen te realiseren.

Focus on Education is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN: 812716516. Daarnaast is de stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 18067990.

Statutaire doelstelling

De stichting heeft ten doel: het in het kader van ontwikkelingssamenwerking organiseren van en/of het verlenen van financiële en/of materiele hulp bij projecten op voornamelijk educatief gebied in Afrika en/of Azië voor welzijnsbevordering ten behoeve van individuen en bevolkingsgroepen die over onvoldoende financiële middelen beschikken om hierin zelf te voorzien.