WIJ ZIJN STICHTING FOCUS ON EDUCATION

“Educatie voor iedereen”

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

– Nelson Mandela –

Focus on Education is een kleinschalige stichting die in Azië en Afrika educatieve projecten uitvoert in samenwerking met lokale partners. Op veel plaatsen in de wereld hebben kinderen niet de gelegenheid om onderwijs te volgen. 

Redenen hiervoor zijn o.a: geen of onvoldoende scholen in afgelegen gebieden; onvoldoende middelen van de overheid om scholen te bouwen; achtergestelde bevolkingsgroepen vanwege ras, geloofsovertuiging of sociale klasse. 

Armoede is de voornaamste reden waardoor kinderen moeten bijdragen aan het gezinsinkomen en daarom niet naar school gaan. Onderwijs is heel essentieel om te ontsnappen aan de armoede. 

Met een schooldiploma hebben kinderen betere perspectieven op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor de levensomstandigheden van hun familie en de lokale samenleving in hun land aanzienlijk verbeteren.

Onze Idealen

Onderwijs

Aanbieden van onderwijsfaciliteiten aan kinderen in ontwikkelingslanden die om welke reden dan ook hiervan verstoken blijven. Want ieder kind heeft recht op onderwijs.

Medicijnen

Voor de kleine gezondheidskliniek die behoort bij de door onze stichting gefinancierde Medical School in Kiliba, Congo, een opleidingsschool voor verpleegkundigen (veelal ex-kindsoldaten) , zorgen wij voor financiele ondersteuning bij de aankoop van medicijnen. Want een gezond kind presteert beter op school.

Eten & Drinken

Het aanbieden van beroepsopleidingen geeft jongeren de kans om na voltooing van hun studie bij te dragen aan het gezinsinkomen van hun ouders. Dan kan er ook meer dan 1 maaltijd per dag op tafel komen.

Onderdak

Jongeren met een diploma van een voltooide beroepsopleiding hebben een veel beter perspectief op de arbeidsmarkt. Zij zorgen ervoor dat ze later een dak boven hun hoofd hebben. Zo werken zij mee aan hun eigen toekomst en aan de verdere opbouw van hun land.

De Keiharde Feiten

Onderwijs is de sleutel die armoede doet verdwijnen.

121 miljoen

kinderen volgen geen basisonderwijs

142 miljoen

adolescenten en jongeren gaan niet naar school

75 miljoen

kinderen in conflictlanden lopen het risico te moeten stoppen met school

250 miljoen

kinderen leren niet lezen en schrijven

Bewustwording op scholen in Nederland

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. 

Wist u bijvoorbeeld dat met elk jaar extra onderwijs het inkomen van een individu met 10 procent toeneemt? Of dat de kans op conflict zich verdubbelt wanneer de ongelijkheid in het onderwijssysteem zich verdubbelt?

Bewustwording op scholen

Ons werk in beeld

Onze Partners

Met de steun van particuliere donateurs en hulporganisaties werken wij aan een eerlijkere toekomst.