Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

WIJ ZIJN STICHTING FOCUS ON EDUCATION

“Educatie voor iedereen”

Beste donateurs

Na ruim 22 jaar lang met onze stichting Focus on Education veel educatieprojecten in ontwikkelingslanden te hebben opgezet en begeleid, hebben wij met pijn in ons hart, onze werkzaamheden afgerond en beëindigd. Stichting Focus on Education is per 1 januari 2024 opgeheven.

We kunnen samen met u met een trots gevoel terugkijken op de talrijke educatieve projecten die wij in die 22 jaar hebben gerealiseerd in Gambia, Congo, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, India en Rwanda. Projecten voor straatkinderen, weeskinderen, kindsoldaten, jonge kinderen achter tralies, achtergestelde bergvolken en Tsunami slachtoffers.

Ons succesvolle Indiase educatieproject voor Dalitmeisjes uit de laagste sociale klasse wordt voortgezet door de Stichting Benares Schoolfonds, die eveneens in dezelfde regio op educatief gebied werkzaam is. Stichting Benares Schoolfonds zet de begeleiding en financiering van dit project voort, mede dankzij de door ons overgedragen financiële reserves. Zie hun website: www.benaresschool.nl

Ons project in Kiliba, Congo betreft de financiering van de bouw van de Farm of Hope school in 2009, met in de jaren erna een Medical School met kleine gezondsheidskliniek. De Farm of Hope school voor basis- en vervolgonderwijs heeft ter afronding nog eenmalig een grote donatie van ons ontvangen. Hiermee kan de exploitatie van deze school met veel voormalige oorlogsweeskinderen tenminste nog 3 jaren worden gegarandeerd en heeft de school voldoende tijd voor het aantrekken van nieuwe donororganisaties.

Beste donateurs, wij danken jullie hartelijk voor alle steun die wij de afgelopen 22 jaar hebben ontvangen. Mede dankzij deze financiële ondersteuning van onze projecten hebben jullie samen met ons aan kansarme kinderen uit India en Afrika hoop gegeven op een betere toekomst. 
Of zoals Nelson Mandela zei: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Jacques en Marijke den Ridder

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.

– Nelson Mandela –

Focus on Education is een kleinschalige stichting die in Azië en Afrika educatieve projecten uitvoert in samenwerking met lokale partners. Op veel plaatsen in de wereld hebben kinderen niet de gelegenheid om onderwijs te volgen. 

Redenen hiervoor zijn o.a: geen of onvoldoende scholen in afgelegen gebieden; onvoldoende middelen van de overheid om scholen te bouwen; achtergestelde bevolkingsgroepen vanwege ras, geloofsovertuiging of sociale klasse. 

Armoede is de voornaamste reden waardoor kinderen moeten bijdragen aan het gezinsinkomen en daarom niet naar school gaan. Onderwijs is heel essentieel om te ontsnappen aan de armoede. 

Met een schooldiploma hebben kinderen betere perspectieven op de arbeidsmarkt en kunnen daardoor de levensomstandigheden van hun familie en de lokale samenleving in hun land aanzienlijk verbeteren.

Onze Idealen

Onderwijs

Aanbieden van onderwijsfaciliteiten aan kinderen in ontwikkelingslanden die om welke reden dan ook hiervan verstoken blijven. Want ieder kind heeft recht op onderwijs.

Medicijnen

Voor de kleine gezondheidskliniek die behoort bij de door onze stichting gefinancierde Medical School in Kiliba, Congo, een opleidingsschool voor verpleegkundigen (veelal ex-kindsoldaten) , zorgen wij voor financiele ondersteuning bij de aankoop van medicijnen. Want een gezond kind presteert beter op school.

Eten & Drinken

Het aanbieden van beroepsopleidingen geeft jongeren de kans om na voltooing van hun studie bij te dragen aan het gezinsinkomen van hun ouders. Dan kan er ook meer dan 1 maaltijd per dag op tafel komen.

Onderdak

Jongeren met een diploma van een voltooide beroepsopleiding hebben een veel beter perspectief op de arbeidsmarkt. Zij zorgen ervoor dat ze later een dak boven hun hoofd hebben. Zo werken zij mee aan hun eigen toekomst en aan de verdere opbouw van hun land.

De Keiharde Feiten

Onderwijs is de sleutel die armoede doet verdwijnen.

121 miljoen

kinderen volgen geen basisonderwijs

142 miljoen

adolescenten en jongeren gaan niet naar school

75 miljoen

kinderen in conflictlanden lopen het risico te moeten stoppen met school

250 miljoen

kinderen leren niet lezen en schrijven

Bewustwording op scholen in Nederland

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen. 

Wist u bijvoorbeeld dat met elk jaar extra onderwijs het inkomen van een individu met 10 procent toeneemt? Of dat de kans op conflict zich verdubbelt wanneer de ongelijkheid in het onderwijssysteem zich verdubbelt?

Bewustwording op scholen

Ons werk in beeld

Onze Partners

Met de steun van particuliere donateurs en hulporganisaties werken wij aan een eerlijkere toekomst.