Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

LEERMIDDELEN VOOR SCHOOL FARM OF HOPE (CONGO)

PROJECT STATUS = AFGEROND

Wat is hier aan de hand?

Doelstelling: Ondersteuning van de Farm of Hope school in Kiliba. Dit is een basisschool met 3 jaar vervolgonderwijs. Hierna kunnen de leerlingen kiezen voor beroepsonderwijs of hoger vervolgonderwijs.
Zo worden zij in de gelegenheid gesteld om een inkomen te verwerven voor henzelf en hun familie.

Doelgroep: Kinderen uit de armste families waarvan in het verleden jonge kinderen (broers en zussen) werden ingezet als kindsoldaat in gewapende conflicten.

Plan van aanpak: Voor deze school wordt financiele ondersteuning gegeven in de vorm van financiering van leermiddelen en betaling van het schoolgeld voor deze schoolkinderen.

Aanvullende info: De Farm of Hope school werd de afgelopen jaren getroffen door overstromingen van de nabijgelegen rivier als gevolg van hevige tropische regenbuien. Wij hebben inmiddels de bouw van een beschermingswal rond de school en bijgebouwen gefinancierd waardoor waterschade aan de gebouwen en inventaris in de toekomst wordt voorkomen.

Welke hulp geven wij?

Dankzij de financiele hulp van onze donateurs hebben wij de school geholpen en vooral ook de leerlingen door hen instaat te stellen om gratis te studeren en hierdoor later een inkomen voor henzelf en hun familie te verwerven. En dus kansen op een betere toekomst voor henzelf en hun familie.

Bijdragen aan ontwikkelingsdoelen

Dit project draagt bij aan de volgende doelen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen welke zijn opgesteld door de Verenigde Naties:

 • Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 • Gezondheidszorg voor iedereen.
 • Goed onderwijs voor iedereen.
 • Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.

Project beeldmateriaal

Onze partners bij dit project

Alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030

Dit zijn de doelen waar de Verenigde Naties en de wereldleiders hun handtekening onder hebben gezet. Iedereen kan hieraan bijdragen, wij kunnen uw donatie laten bijdragen om deze doelen te behalen.

 1. Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 2. Duurzame landbouw en een einde aan honger.
 3. Gezondheidszorg voor iedereen.
 4. Goed onderwijs voor iedereen.
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
 6. Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie.
 8. Het bevorderen van duurzame economische groei, werk voor iedereen.
 9. Een goede infrastructuur, een duurzame industrie, het bevorderen van innovatie.
 10. Het verminderen van ongelijkheid.
 11. Dorpen en steden zijn veilig en duurzaam.
 12. Zorgen voor duurzame productie en consumptie.
 13. Klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan aanpakken.
 14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.
 15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Werk aan een vreedzame, veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem.
 17. Betere samenwerking tussen landen om gezamenlijke doelen te bereiken.