Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

WAT WIJ DOEN

Om onze doelstelling, het aanbieden van onderwijs aan kinderen van veelal achtergestelde bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden te realiseren, verzorgen wij de volgende activiteiten:

  • Het geven van voorlichting en het verstrekken van informatie over het land, de cultuur en de leefomstandigheden van onze doelgroepen, met daarbij het accent op onderwijs;
  • Het verzorgen van workshops en het houden van lezingen op basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs over de leefomstandigheden van de schooljeugd in ontwikkelingslanden, hetgeen moet leiden tot een betere bewustwording bij de schooljeugd;
  • In de media zoals kranten, nieuwsbladen, radio en tv, de activiteiten van de stichting onder de aandacht brengen van het publiek, waarbij nadrukkelijk de millenniumdoelstellingen (met name millenniumdoelstelling 2; alle kinderen naar school) onder de aandacht worden gebracht;
  • Het werven van fondsen al dan niet in combinatie met voorlichtingsactiviteiten;
  • Indien mogelijk het verkrijgen van subsidies, premies en financiële bijdragen van (grote) medefinancieringsorganisaties;
  • Het ter beschikking stellen van fondsen aan onze buitenlandse projectpartners voor uitvoering van het overeengekomen project;
  • Monitoring bij de uitvoering van de projecten in het buitenland;
  • Het ter plaatse inspecteren van het gerealiseerde project;
  • D.m.v. rapportages met beeldmateriaal terugkoppeling naar onze donateurs over de resultaten van de uitgevoerde projecten.