Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Project: Onderwijs voor Dalitmeisjes (India)

Wat is hier aan de hand?

Doelstelling: We ondersteunen gemotiveerde meisjes uit de arme dorpen in India met de mogelijkheid van 2 jaar vervolgonderwijs. Talentvolle meisjes studeren hierna nog 2 jaar door en enkelen volgen daarna een middelbare/hogere (beroeps)studie zoals bijvoorbeeld een opleiding Verpleging of Verloskunde. Zij worden na hun studie de steunpilaren van hun dorp of lokale gemeenschap. Zij zijn dan de ambassadeurs die zich inzetten voor onderwijs aan Dalitmeisjes.

Doelgroep: We financieren de studie van Dalitmeisjes behorende tot de kastelozen, de laagste sociale klasse in de Indiase samenleving. 

Plan van aanpak: Een groep meisjes wonen en studeren met begeleiding van de zusters in een hostel binnen de muren van het zusterhuis van ICM sisters in Sarnath. Vanuit dit zusterhuis bezoeken ze nabij gelegen scholen. 

Een andere groep meisjes wordt vanuit het zusterhuis begeleid bij hun verdere studie van huis uit. Zij gaan hierna een middelbare/hogere beroepsopleiding volgen. Er zijn meisjes die inmiddels een Bachelor studie volgen en er zijn meisjes die al een verpleegstersopleiding volgen en anderen volgen.

Aanvullende informatie: Onze projectcoördinator ter plaatse is Zuster Tarcilla. Dankzij de hulp van ons en onze donateurs zijn er in de afgelopen jaren al veel Dalitmeisjes in geslaagd om dankzij hun studie een goede baan te vinden, zoals verpleegster, verloskundige of secretaresse. Dit willen we ook in de komende jaren voor deze meisjes mogelijk maken.

Dalits hebben niet de middelen om zelf de studie te betalen. Een 3-jarige opleiding Verpleging, inclusief logieskosten in het opleidingscentrum, kost € 1500,- p.p. per jaar. Wilt u deze meiden een kans geven op een toekomst?

Welke hulp geven wij?

De schooljaren 2019, 2020 en 2021 zijn succesvol afgerond en hebben vele, anders kansloze, meisjes geholpen met het opbouwen van een toekomst voor zichzelf en hun gemeenschap. Schooljaar 2022 loopt, voor dit jaar en voor 2023 zoeken wij donateurs om beroepsopleidingen voor de nieuwe generatie Dalithmeisjes mogelijk te maken.

Bijdragen aan ontwikkelingsdoelen

Dit project draagt bij aan de volgende doelen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen welke zijn opgesteld door de Verenigde Naties:

 • Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 • Gezondheidszorg voor iedereen.
 • Goed onderwijs voor iedereen.
 • Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.

Project beeldmateriaal

Onze partners bij dit project

Alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030

Dit zijn de doelen waar de Verenigde Naties en de wereldleiders hun handtekening onder hebben gezet. Iedereen kan hieraan bijdragen, wij kunnen uw donatie laten bijdragen om deze doelen te behalen.

 1. Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 2. Duurzame landbouw en een einde aan honger.
 3. Gezondheidszorg voor iedereen.
 4. Goed onderwijs voor iedereen.
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
 6. Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie.
 8. Het bevorderen van duurzame economische groei, werk voor iedereen.
 9. Een goede infrastructuur, een duurzame industrie, het bevorderen van innovatie.
 10. Het verminderen van ongelijkheid.
 11. Dorpen en steden zijn veilig en duurzaam.
 12. Zorgen voor duurzame productie en consumptie.
 13. Klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan aanpakken.
 14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.
 15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Werk aan een vreedzame, veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem.
 17. Betere samenwerking tussen landen om gezamenlijke doelen te bereiken.