Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

CONGO: FARM OF HOPE SCHOOL ONTVANGT BESCHERMINGSMIDDELEN TEGEN CORONA

PROJECT STATUS = AFGEROND

Wat is hier aan de hand?

In dit deel van de wereld zijn slechts weinig Covid-19 vaccinaties beschikbaar. De Farm of Hope basisschool en de lokale bevolking hebben hulp nodig in 2020 en 2021 om de Corona infecties en gevolgen te bestrijden. 

Na een langdurige lockdown vanwege corona is naar school gaan in Congo weer mogelijk maar nog steeds een uitdaging. Zowel op de school als onder de bevolking zijn beschermingsmaterialen uitgereikt. Wij hebben voor de start van het schooljaar in 2020 EN 2021 de financiële middelen ter beschikking gesteld en zijn daarbij geholpen door Wilde Ganzen, die het door ons ingezamelde bedrag hebben verdubbeld. 

Welke hulp geven wij?

Onze lokale projectleider Flory Kazingufu coördineert het covid-19 programma en organiseert daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten voor Kiliba en omgeving. Ook in de kleine gezondheidskliniek naast de school in Kiliba zijn aanpassingen gemaakt en medische materialen aangeboden om de schoolkinderen en de bevolking te kunnen behandelen.

Bijdragen aan ontwikkelingsdoelen

Dit project draagt bij aan de volgende doelen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen welke zijn opgesteld door de Verenigde Naties:

 • Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 • Gezondheidszorg voor iedereen.
 • Goed onderwijs voor iedereen.
 • Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.

Project beeldmateriaal

Onze partners bij dit project

Alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor 2030

Dit zijn de doelen waar de Verenigde Naties en de wereldleiders hun handtekening onder hebben gezet. Iedereen kan hieraan bijdragen, wij kunnen uw donatie laten bijdragen om deze doelen te behalen.

 1. Een einde aan armoede in al zijn vormen.
 2. Duurzame landbouw en een einde aan honger.
 3. Gezondheidszorg voor iedereen.
 4. Goed onderwijs voor iedereen.
 5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
 6. Iedereen heeft toegang tot water en sanitair.
 7. Toegang tot betaalbare en duurzame energie.
 8. Het bevorderen van duurzame economische groei, werk voor iedereen.
 9. Een goede infrastructuur, een duurzame industrie, het bevorderen van innovatie.
 10. Het verminderen van ongelijkheid.
 11. Dorpen en steden zijn veilig en duurzaam.
 12. Zorgen voor duurzame productie en consumptie.
 13. Klimaatverandering tegengaan en de gevolgen ervan aanpakken.
 14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.
 15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit.
 16. Werk aan een vreedzame, veilige samenleving en een toegankelijk rechtssysteem.
 17. Betere samenwerking tussen landen om gezamenlijke doelen te bereiken.