Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

20111220 - Kleine Brabantse organisatie verricht groots werk in Congo

Kleine Brabantse organisatie verricht groots werk in Congo

‘t Carillion, 20-12-2011

Door Johan van der Vlist.

TERHEIJDEN – Het niet op de juiste plaats aankomen van geld of goederen en het blijven hangen aan de bekende strijkstok. Het zijn veel gehoorde redenen om minder, of zelfs helemaal niets meer te schenken aan goede doelen. Begrijpelijk, hoewel elke charitatieve instelling ongetwijfeld met de beste bedoelingen acties onderneemt en uitvoert. Probleem is dikwijls dat dergelijke organisaties te groot en daarmee te log worden met name als het gaat om kleinschalige projecten. Stichting Focus on Education uit Terheijden heeft dergelijke problemen niet, zij richten zich juist op die kleinere projecten waarbij de contact-lijnen zeer kort zijn. Bovendien leggen zij niet alleen rekenschap af aan diverse instanties waar ze mee samenwerken en financiële middelen verkrijgen, maar juist ook aan de individuele geldgevers/donateurs. Op de website staan niet alleen verslagen en foto’s van de lopende projecten, maar juist ook inzicht en openheid zoals jaarcijfers die door accountants zijn geaccordeerd. Extra trots zijn ze op het feit dat van elke ontvangen euro, er minimaal 95 eurocent daadwerkelijk aan een project ten goede komt!

Natuurlijk is ontwikkelingshulp een druppel op een gloeiende plaat, maar het helpt wel degelijk. Dat er soms een negatief beeld dreigt te ontstaan, wordt door Jacques en Marijke den Ridder ten zeerste betreurd. De oprichters van Stichting Focus on Education kennen uiteraard ook de vele verhalen over zaken die verkeerd gaan, maar vinden het jammer dat die het beeld lijken te bepalen. “Wij willen honderd procent transparantie. Laten zien wat we met het geld hebben gedaan via media zoals dit weekblad. Meer dan 95% komt ten goede aan onze projecten, een percentage wat grotere organisaties nooit kunnen halen. Toch kunnen zij grootschalige hulp verlenen bij rampen als aardbevingen en tsunami’s, dat is iets wat wij niet kunnen. Wij richten ons echt op kleinschalige hulp waarbij we gesteund worden door diverse organisaties waarover we ook verantwoording afleggen. Dat zijn bijvoorbeeld De Wilde Ganzen, Cordade, Oxfam/Novib en Impulsis. Maar juist ook naar bedrijven of particuliere donateurs van onze stichting, willen we alles verantwoorden”, zo zegt Jacques.

Schoolbord – etensbord.

Via een journalist/Afrika-kenner komt stichting Focus on Education in contact met Flory uit Congo. Flory was naarstig op zoek naar mogelijkheden om het schooltje in het dorp Kiliba, in het oosten van Congo, op te knappen. Schooltje is eigenlijk een te mooi woord, het was een bouwvallige optrek wat bovendien door zware regenbuien geheel was ingestort. “We hebben er in eerste instantie één klaslokaal gebouwd, Flory moest zich eerst bewijzen tegenover ons”, zegt Marijke den Ridder, om te vervolgen; “Niet dat wij zo groot of hoog zijn, maar omdat wij zoals net gezegd ook alles moeten en willen verantwoorden. Nadat we er een bezoek gebracht hebben, zijn we overtuigd geraakt van de goede bedoelingen van Flory. Bovendien zagen we de noodzaak. Er was in het hele gebied geen onderwijs en weinig werk. We hebben er kinderen gezien die uren met een bordje in hun hand stonden omdat ze de hele dag nog geen eten hadden gehad!”.

Kinderen van de oorlog.

De ellende in Congo begon in de jaren negentig door etnische onlusten en burgeroorlogen waarbij ook de Hutu’s en de Tutsi’s betrokken waren. Rebellen trokken plunderend door het land en dwongen kinderen mee te gaan. Jongens dikwijls als kindsoldaten, meisjes dikwijls om de mannen te plezieren. Sommige kinderen gingen ook uit eigen wil mee omdat ze bijvoorbeeld wees waren en omdat ze dan tenminste wat te eten kregen. Toen het in 2003 rustiger werd in Congo kwamen veel van deze kinderen terug in hun geboortestreek, maar zonder school of opleiding te hebben gevolgd. Een moeilijke groep van kinderen dus die te oud waren om nog basisonderwijs te volgen vanwege hun leeftijd van rond 16 à 17 jaar. Nog altijd zijn er gewapende milities die door het land trekken, maar gelukkig niet in de buurt van Kiliba waar door toedoen van stichting Focus on Education en haar sponsors een prachtige school, en nog méér staat.

Dongemond dansmarathon.

Nadat het eerste klaslokaal was gebouwd en de noodzaak voor ontwikkelingshulp in Kiliba was aangetoond, is er hard gewerkt. Anno heden staat er een schitterend gebouw voor basisonderwijs en vervolgonderwijs. Verder is er een medische school én een kleine kliniek waar stage gelopen kan worden, maar ook hulp wordt geboden op medisch vlak. Vakcursussen zoals houtbewerking, omgaan met de computer of kleding maken, maken dat de ex-kindsoldaten in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De medische beroepsopleiding waarbij een door het Ministerie van Onderwijs van Congo erkend diploma kan worden behaald, is vorig jaar gestart. Bijna gênant om te melden maar het nieuwe schoolgebouw in Kiliba is zelfs een van de mooiste gebouwen van heel Congo! Het geeft aan hoe het in dat land gesteld is. Reden ook voor stichting Focus on Education de activiteiten meer te verleggen van bijvoorbeeld India naar Afrika. “India heeft potentieel om onze projecten zelf voort te zetten, we zijn het daar wat aan het afbouwen. In Afrika is de hulp harder nodig”, zo zegt Jacques den Ridder. Hulp die de stichting kan bieden dankzij veel steun uit de regio zoals bijvoorbeeld diverse scholen die middels allerlei acties geld inzamelen. Zo zal de opbrengst van de kerst-dansmarathon van het Dongemond College ook ten goede komen aan de stichting. Met de opbrengst kan er misschien een aanpalend gebouwtje worden gezet waar ingeënt kan worden. Marijke den Ridder; “Da’s het mooie ervan. We hebben die kinderen daar toch, het zou mooi zijn als we ze dan ook kunnen laten inenten.”

 Wie meer wil weten over Focus on Education kan kijken op www.focusoneducation.nl of mailen naar info@focusoneducation.nl. Het rekeningnummer voor gulle giften is 1267 61930.