Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Onderwijsproject in Sarnath, India

Onze projectcoördinator Zr. Tarcilla en de meisjes van het project wensen u

”Merry Christmas and a Happy New Year”.

Zij bedanken alle donateurs voor hun financiële steun.
Het bestuur van Stichting Focus on Education sluit zich hier graag bij aan.  

sarnath merry christmas
sarnath merry christmas