Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Opnieuw wateroverlast in Congo.

Terwijl de wereld kijkt naar de extreme droogte en bosbranden in Australië, wordt de andere zijde van de Indische Oceaan al maandengeplaagd door stortregens, overstromingen en modderstromen. Ook in de Democratische Republiek Congo hebben de modderstromen en hoge waterstanden levens geëist.

De door onze stichting gefinancierde Farm of Hope school, het educatief centrum en de kliniek staan voor de 2e keer onder water, mede als gevolg van de buiten zijn oevers getreden rivier nabij het dorp. Het hele dorp Kiliba waar de school staat is overstroomd en ongeveer 700 gezinnen zijn dakloos geworden. Hun hutjes waren niet bestand waren tegen de wateroverlast.

We hebben na de vorige overstroming samen met de schoolleiding een architect in de arm genomen en een beschermingswal rond de school laten aanleggen. Ook hebben we de fundering van de gebouwen laten herstellen. De beschermingswal rond de gebouwen heeft wel grotendeels het water tegengehouden maar helaas staat er toch opnieuw water in de klassen.

De wal moet daarom met 50 cm worden opgehoogd. De leerlingen kunnen tijdelijk niet naar school. Hopelijk houdt de verhoogde wal bij een eventueel volgende overstroming de school en  bijgebouwen wel droog.