Stichting  Focus on Education is een non-profit organisatie die volledig bestaat uit vrijwilligers.

De stichting heeft een bestuur en bestaat voorts uit projectmedewerkers en adviseurs.

De organisatie werkt samen met projectpartners in het buitenland om haar doelstellingen te realiseren.

Focus on Education is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en staat als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN: 812716516.  Daarnaast is de stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 18067990.