Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Bezoek aan Educatieproject Dalitmeisjes

Van 7 maart tot en met  19 maart 2018 hebben we een bezoek gebracht aan de groep Dalitmeisjes in Sarnath India. Ons laatste bezoek was in december 2015.
We werden allerhartelijkst ontvangen door Sr. Elsamma en haar staf. De meisjes verwelkomden ons met gezang en we kregen zoals gebruikelijk een mooie bloemenkrans omgehangen en natuurlijk kregen we ook de bekende rode stip, de tika, op het voorhoofd.
De volgende dagen bezochten we enkele extra lessen van de meisjes, die nog in de examenperiode zaten. Deze lessen zijn een aanvulling op het lesprogramma van school.  Deze extra lessen worden in het zusterhuis gegeven.  
We raakten onder de indruk van de manier waarop de lessen werden aangeboden en de aandacht van deze meisjes voor de lessen. Naast de gewone lessen zijn vooral de computerlessen en de karatelessen (zelfverdediging) en yoga erg populair.
In het weekend was een ouderdag georganiseerd. Wij konden met de ouders praten over het belang van dit onderwijsproject voor zowel de meisjes zelf als ook voor de ouders die zelf niet kunnen lezen en schrijven.
We zijn ook een dag op bezoek geweest bij enkele Dalitfamilies in de dorpen. Dalits behoren tot de laagste sociale klasse in de Indiase samenleving. Zo’n Dalitgemeenschap bestaat uit een aantal zelfgebouwde huisjes of beter gezegd hutjes, meestal zonder aansluiting voor elektra. Het water wordt bij de gemeenschappelijke dorpspomp gehaald. Deze huisjes hebben in de meeste gevallen maar 1 gezamenlijke ruimte waarin gekookt, geleefd en geslapen wordt.  Huiswerk maken en studeren is voor deze meisjes dan ook erg moeilijk . Bovendien zijn de ouders niet in staat om de kosten van een vervolgopleiding te betalen, want dat is in India niet gratis zoals bij ons.  De meeste meisjes worden meestal op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Daarom een groot compliment voor deze groep ouders die niet de gemakkelijkste weg volgen en kiezen voor een goede opleiding voor hun dochters.
Van de groep geslaagden  zijn door de ouders enkele talentvolle meisjes aangemeld die graag van huis uit verder willen studeren.  Lesgelden en boeken worden door ons betaald en de meisjes krijgen van de zusters fietsen aangeboden die geschonken zijn door lokale donoren.  Vaak wonen de meisjes tamelijk ver van de reguliere scholen.  Openbaar vervoer is er niet in deze dorpen.
Na deze vervolgopleiding kunnen zij een middelbare of hogere beroepsopleiding gaan volgen. Er zijn inmiddels 5 meisjes die dit jaar graag een 3-jarige verpleegstersopleiding willen gaan volgen.  Op dit moment volgen al 3 meisjes, met onze hulp,  deze opleiding waarvan er binnenkort 2 afstuderen. 
Wij hebben een bezoek gebracht aan het St. Mary’s Hospital in Varanasi waar deze verpleegsteropleiding wordt gegeven. De directeur heeft ons in een gesprek toegezegd om te onderzoeken of de opleiding voor deze Dalitmeisjes financieel gemakkelijker toegankelijk kan worden.
De laatste dag van ons bezoek kregen we een culturele avond aangeboden door de meisjes. Eerst een feestelijke Indiase maaltijd, door hen zelf bereid, en daarna een avond met zang, dans en een toneelvoorstelling.
Dit projectbezoek heeft ons weer opnieuw duidelijk gemaakt dat onze steun nog steeds hard nodig is. Want een goede opleiding is de basis voor een betere toekomst voor henzelf en hun familie. Deze meisjes zijn immers de toekomstige steunpilaren  voor  hun dorpsgemeenschap.
Dankzij hun opleiding kunnen deze meisjes ervoor zorgen dat de Dalitgemeenschappen in de toekomst beter voor hun rechten kunnen opkomen.  Vooral de rechten van vrouwen en meisjes.