Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Medicijnen voor Congo

Uw steun voor deze Congolese kinderen en hun ouders is onmisbaar

In Congo zijn de gezondheidsvoorzieningen nog steeds allerbelabberdst. Naar schatting heeft 70% van de bevolking nauwelijks of geen toegang tot medische voorzieningen.
En vooral jonge kinderen zijn erg kwetsbaar. De kindersterfte is er hoog.  Van iedere 1000 pas geboren kinderen sterven er 68 voor hun eerste levensjaar.
Ook de kinderen in Kiliba, waar wij de Farm of Hope school financieel ondersteunen, worden
dagelijks geconfronteerd met gezondheidsproblemen in hun familie. Ziektes als polio, cholera, tyfus en malaria komen daar vaak voor en vooral kleine kinderen zijn hiervoor erg kwetsbaar. Veel jonge kinderen sterven ten gevolge van diarree en longinfecties.

Daarom hebben wij na overleg met onze Congolese projectpartner in 2013, een kleine gezondheidskliniek laten bouwen waar de lokale bevolking terecht kan. Voor de allerkleinsten is er een bijbehorende vaccinatieruimte gebouwd waar moeders met hun kinderen terecht kunnen om te worden ingeënt tegen allerlei ziektes.
Deze kleine vaccinatiekliniek heeft al enkele jaren haar bestaansrecht bewezen. Regelmatig worden er kinderen ingeënt en worden er ook medicijnen verstrekt om malaria en andere (tropische) ziektes te bestrijden.
Medicijnen en vaccins zijn onvoldoende beschikbaar en veel te duur voor de arme bevolking.
Daarom willen wij met de hulp van onze donateurs een helpende hand toesteken.
Helpt u mee? 
U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL73RABO0126761930 t.n.v. Stichting Focus on Education.
Namens alle ouders en kinderen in Kiliba, heel hartelijk dank.