Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

farm-of-hope-beschermingsmiddelen-tegen-corona

Corona Project voor Farm of Hope school in Kiliba Congo

Focus on Education helpt de Farm of Hope basisschool en de bevolking van Kiliba tijdens deze Corona Crisis.

Na een Lange lockdown vanwege corona is op 15 oktober jl. het nieuwe schooljaar in Congo begonnen. Zowel op de school als onder de bevolking zijn beschermingsmaterialen uitgereikt. Wij hebben hiervoor de financiële middelen ter beschikking gesteld en zijn daarbij geholpen door Wilde Ganzen, die het door ons ingezamelde bedrag hebben verdubbeld!! Een mooi gebaar van deze Goede Doelen organisatie.

Onze lokale projectleider Flory Kazingufu coördineert dit corona programma en organiseert daarnaast voorlichtingsbijeenkomsten voor Kiliba en wijde omgeving. Ook in de kleine gezondheidskliniek naast de school in Kiliba zijn aanpassingen gemaakt en medische materialen aangeboden om  de schoolkinderen en de bevolking te behandelen.