Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

post-schoolproject-rwanda-3-nieuwe-klaslokalen

Schoolproject Rwanda: 3 nieuwe klaslokalen in gebruik genomen

Uitbreiding basisschool in Ruhingo, Rwanda.

In september 2019 ontvingen wij een dringend verzoek van het bestuur van een basisschool in Ruhingo, een plaats in het westen van Rwanda. Vanwege de sterke toename van het aantal leerlingen waren de klassen overvol geworden, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang kwam.

Ons bestuurslid Frank Bakx kende de Rwandese contactpersoon, hetgeen de communicatie en de monitoring van het project gemakkelijker zou maken. Op 10 oktober 2019 werd door het Bestuur van Focus on Education een besluit genomen om goedkeuring te verlenen voor de financiering van 3 nieuwe klaslokalen, voor een bedrag van € 15.000.

In november 2019 werd gestart met de bouw die in maart 2020 gereed was. Op 25 juni 2020 vond de officiele opening plaats van de nieuwbouw.
Vanwege de Corona pandemie startte het nieuwe schooljaar in november voor de leerlingen van de bovenbouw; de benedenbouw zal in januari van start gaan.

Frank Bakx heeft in november een bezoek gebracht aan de school. Drie prachtige nieuwe klaslokalen erbij en 3 nieuwe leraren. Wij ontvingen van het schoolhoofd een mooie, ingelijste oorkonde als dank voor onze financiële ondersteuning van de school.