Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Educatieproject Dalitmeisjes in India (2020-2021)

Start schooljaar 2020-2021 van Educatieproject Dalitmeisjes India

 

Voor de groep Dalitmeisjes behorend tot de allerarmste bevolkingsgroep in India is helaas het nieuwe schooljaar i.v.m. het coronavirus nog niet van start gegaan. De lockdown duurt al vanaf maart en is voorlopig vastgesteld tot 31 augustus 2020.

Als het nieuwe schooljaar gaat starten worden er 58 meisjes door ons financieel ondersteund bij hun vervolgopleidingen. Hiervan zullen er dan 26 verblijven (de jongsten) in het hostel van het zusterhuis. Van daaruit gaan ze naar school en krijgen ze ondersteuning en begeleiding bij hun studie. Wij betalen voor hen o.a. de logieskosten, lesgelden en schoolmaterialen.

Voor 20 meisjes die van huis uit studeren betalen wij hun  vervolgopleiding en de studiekosten zoals lesgelden, boeken en overige studiematerialen. En voor nog 2 de studiekosten voor een hogere opleiding. Daarnaast volgen nog 6 meisjes al langer een middelbare/hogere beroepsopleiding voor verpleegster en 4 nieuwe studenten starten dit jaar met deze opleiding. In totaal zijn er dan 10 meisjes die met onze hulp een driejarige opleiding Verpleging volgen. Voor deze opleidingen, die soms in ver afgelegen steden plaatsvinden, betalen wij naast de volledige studiekosten zoals lesgelden, examengelden en schoolmaterialen ook de reis en- logieskosten.

Vooral deze hogere beroepsopleidingen zijn kostbaar. De driejarige opleiding Verpleging kost in totaal ca. € 4500,- p.p. Voor deze opleidingen kunnen wij financiële ondersteuning aanbieden dankzij onze sponsors/donateurs. Nieuwe donateurs zijn nog steeds hard nodig en van harte welkom. Aanmelden kan via info@focusoneducation.nl

Namens al deze meisjes die hierdoor de kans krijgen op een betere toekomst danken wij onze donateurs hartelijk voor hun ondersteuning.