20 jaar Stichting Focus on Education

Focus on Education al 20 jaar op de bres voor kansarme kinderen

26 augustus 2022
 
Op 26 augustus is het precies 20 jaar geleden dat Jacques en Marijke den Ridder bij Notaris Geerse de oprichtingsakte van Stichting Focus on Education hebben ondertekend. De stichting had en heeft nog steeds tot doel om kansarme kinderen in derdewereldlanden te ondersteunen op educatief gebied. Deze kinderen geven we de kans om net als onze kinderen passend onderwijs te kunnen volgen, in hu geval in vaak afgelegen gebieden in landen als India, Nepal, Sri Lanka, Congo en Rwanda. 
 
Steunen doen we door het laten bouwen van scholen, het aanbieden van gratis onderwijs en gratis leermiddelen. Immers, ieder kind waar dan ook, moet dezelfde kansen krijgen als onze kinderen om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en hierdoor een betere toekomst te krijgen dan hun veelal arme ouders. 
 
Ons eerste, kleine school project was 20 jaar geleden in een Srilankaanse vrouwengevangenis. Daar zaten gedetineerde moeders opgesloten met kleine kinderen in grote barakken. De vaders en de familie wilden of konden niet voor de kinderen zorgen. Kleine peuters in donkere barakken, de gehele dag! Wij zorgden ervoor dat er een klein peuterschooltje gebouwd kon worden binnen het gevangeniscomplex. De kinderen konden weer een aantal uren per dag kind zijn! Wij waren 20 jaar geleden bij de opening. Wat een feest voor die kinderen.
 
Dit werk, kinderen onderwijsmogelijkheden bieden, doen we nu al 20 jaar met veel inzet en vaak mooie resultaten. En natuurlijk dankzij de steun van alle donateurs in de afgelopen jaren. Hierdoor kunnen wij voor al die kansarme kinderen de wereld een stukje mooier maken. Of zoals Nelson Mandela, de grote Zuid-Afrikaanse voorvechter van gelijkheid, het ooit heeft gezegd: “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world“.
 

Zie ook ons overzicht onderwijsprojecten van 2002 tot 2022.  

De foto bij dit bericht is van ons Educatief Project voor Dalitmeisjes in Sarnath, India, dat we al meer dan 10 jaar ondersteunen. 

Namens het bestuur van Stichting Focus on Education,

Jacques en Marijke den Ridder

P.s. Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingfocusoneducation.