Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Leerlingen bereiden zelf eten in het zusterhuis van de ICM Sisters in Sarnath

Onderwijs voor 51 kansarme meisjes in India

12 november 2023
 

We zijn alweer halverwege het schooljaar 2023/2024 dat in april is begonnen. Focus on Education financiert met behulp van donateurs het onderwijs voor 51 meisjes uit enkele van de armste dorpen in India.

De 19 jongste meisjes verblijven hiervoor in het zusterhuis van de ICM Sisters in Sarnath, waar ze bijlessen krijgen van zusters en leraren. Van hieruit gaan ze naar overheidsscholen in de buurt van het zusterhuis.

De volledige hostelkosten (logies en maaltijdkosten), het schoolgeld, de leermiddelen alsmede de kosten voor extra leraren (computerlessen, EHBO, Engels) worden door Focus on Education betaald.

Daarnaast is er een groep van 15 meisjes die na hun diploma weer naar hun dorpen terugkeren en van daaruit naar scholen in de buurt van hun dorpen gaan, waar ze voortgezet onderwijs gaan volgen. Onze projectcoördinator zuster Tarcilla begeleidt hen hierbij.

Focus on Education betaalt het schoolgeld en de studiematerialen. Deze groep krijgt na het behalen van hun diploma de kans om een beroepsopleiding te gaan volgen.

Momenteel volgen er 9 meisjes een BA studie, 3 een beroepsopleiding (opleiding secretaresse, schoonheidsspecialiste) en 5 een driejarige opleiding verpleegkunde. Twee studenten verpleegkunde studeren dit schooljaar af. We hopen dat zij snel een passende baan als verpleegkundige kunnen vinden.

We zijn er trots op dat er de afgelopen jaren al heel wat studenten met onze financiële steun hun studie hebben afgerond. Met een schooldiploma hebben deze jongeren betere perspectieven op de arbeidsmarkt. Zij kunnen daardoor de levensomstandigheden van henzelf en hun familie aanzienlijk verbeteren.

Namens het bestuur van Stichting Focus on Education,

Jacques en Marijke den Ridder

P.s. Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingfocusoneducation.