Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

goed-nieuws-uit-shilong

Goed nieuws uit Shillong, India

Als kleinere stichting houden we nauw contact met al onze projectpartners, ook uit de beginjaren na de oprichting van onze stichting in 2002.

We financierden in 2007 de bouw van een opvanghuis voor jonge vrouwen en meisjes in nood. Veelal worden ze door de politie van de straat opgepikt en naar het tehuis gebracht. Hele schrijnende gevallen. We waren er zelf een keer bij toen we het opvanghuis bezochten en daarna openden in 2007. Van hieruit wordt ook het onderwijs voor hen geregeld.
Onze projectcoördinator meldde ons dat veel meisjes van de beginjaren inmiddels zelfstandig zijn en een baan hebben. Prachtig nieuws!