post-voortgang-educatie-project

Voortgang Educatieproject Dalitmeisjes (Corona)

Voortgang Educatieproject Dalitmeisjes vraagt extra inspanning als gevolg van Corona.
 
Alle meisjes van ons project in Sarnath hebben na de schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie hun studie weer hervat. Tijdens de lockdown verbleven ze voor lange tijd in hun dorpen. Omdat hun vaders zonder werk kwamen te zitten en de gezinnen geen inkomen hadden heeft onze projectcoördinator in die tijd voedselpakketten verstrekt en daarnaast zoveel mogelijk contact met hen onderhouden. Ze zijn in slechte lichamelijke conditie teruggekeerd in Sarnath. Met goede voeding en goede begeleiding door de zusters is de situatie nu weer enigszins onder controle.
 
In korte tijd moest wel een leerachterstand van maanden worden ingelopen.
Daarom waren veel extra lessen noodzakelijk om die achterstand voor een groot gedeelte in te halen. Maar extra lessen werden niet op de scholen gegeven. Daarom worden voor de meisjes van ons project extra lessen verzorgd in het zusterhuis. Deze lessen worden door de zusters zelf gegeven. Zij hebben hier al veel tijd in gestoken en hebben zelfs een tijdelijke extra leerkracht moeten aanstellen. Dit was noodzakelijk omdat de examens voor deze groepen deze maand al worden afgenomen.
 
Voor de hogere opleidingen, zoals de populaire verpleegstersopleiding, worden de examens later in het jaar afgenomen, waardoor ze meer tijd hebben om de opgelopen achterstanden in te halen. Hopelijk gaat het hun lukken. Het zal duidelijk zijn dat het schooljaar 2020/2021 een zware belasting is voor zowel de meisjes als voor de zusters die het project begeleiden. Wij hopen dan ook dat de extra inspanningen van zowel de leerlingen als de zusters resultaat zullen hebben bij de komende examens.