Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

20110414 - Leerlingen basisschool Zonzeel lopen warm voor scholenbouw in Kongo en Terheijden

Leerlingen basisschool Zonzeel lopen warm voor scholenbouw in Kongo en Terheijden

BN De Stem, 14-04-2011

In deze vastenperiode hebben we op bs Zonzeel aandacht besteed aan het verschil tussen “Arm en rijk”. De leerlingen volgden ook een workshop, die gegeven werd door Marijke de Ridder van  stichting “Focus on Education” . Deze stichting is momenteel druk bezig om een school te bouwen in Kongo en daar ligt dan ook een mooie overeenkomst met onze school. We hebben op onze school ook een tentoonstelling ingericht over Kongo en de doelen van de stichting “Focus on Education”.


Op dinsdagmiddag 26 april houden we een sponsorloop voor deze stichting. We zetten graag ons beste beentje voor om ook de school in Kongo ( die met name bedoeld is om kinderen te onderwijzen in plaats van te laten vechten als kindsoldaat) mede mogelijk te maken. Alle kleine beetjes helpen!Op onze school is al eerder een sponsorloop gehouden en wel op de Schans in Terheijden. We zetten daar, net zoals de vorige keer, een ronde uit met een lengte van exact 1 kilometer. Gedurende dat rondje worden de kinderen 4 keer “gecontroleerd”. De bedoeling is dat de kinderen, door zoveel mogelijk rondjes rond de Schans af te leggen, een bedrag bij elkaar verdienen en dat op school afdragen. Wij besteden de opbrengst van dat bedrag aan twee doelen n.l. de stichting “Focus on Education” en de inrichting van onze nieuwe speelplaats, als de nieuwbouw van onze school op het Oranjeplein is gerealiseerd.


De gelden die verdiend worden voor de stichting “Focus on Education” worden door de stichting “de Wilde Ganzen” verhoogd. De stichting “de Wilde Ganzen” legt bij elke 100 euro 55 euro bij. Daarvoor hebben we een aanvraag ingediend en deze is gelukkig gehonoreerd.
Het is onze bedoeling dat de leerlingen een aantal sponsoren weten te vinden in de familiekring, bij de buren/vrienden en door gezond bewegen geld inzamelen voor beide goede doelen. Wij vragen u om de leerlingen van onze school en daarmee dus beide doelen te sponsoren voor een bedrag per afgelegde kilometer.  U kunt de leerlingen ook sponsoren met een vast bedrag.


Als u beide doelen een warm hart toedraagt en sowieso een bedrag wilt sponsoren zien wij uw bijdrage graag tegemoet door overmaking  op rekeningnummer 150694121 ten name van Bs Zonzeel Terheijden onder vermelding van sponsorloop 2011.
U ontvangt hiervoor dan in ieder geval een schriftelijke bevestiging per post. Na afloop van de actie zullen we het eindresultaat van onze actie ook publiceren in “Rondom de toren” en onze eigen zonzeelinfo.


Namens alle geledingen en vooral de kinderen van onze school  alvast onze hartelijke dank


Met vriendelijke groet, J. v.d. Sande, Directeur b.s. “Zonzeel”