Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Onderwijsproject in het dorp Kabuga in Rwanda.

In Kabuga staat een eenvoudige basisschool, de Ruhingo Primary School. Deze school bestaat uit 8 klaslokalen en een klein kantoortje/lerarenkamer. Er is geen elektriciteit en stromend water maar de school beschikt wel over een watertank. De  basisschool met 489 leerlingen is uit zijn jasje gegroeid. De 240 meisjes en 249 jongens zaten tot nu toe in 8 klaslokalen waarover de school beschikt. Dat betekende dat er dan gemiddeld meer dan 60 leerlingen in een lokaal zouden zitten. Daarom werd dit probleem tot nu toe opgelost door de lagere groepen in de morgen vier uur les te geven en de hogere groepen hetzelfde aantal uren in de middag. Niet ideaal natuurlijk, maar dit gebeurt  meer in Afrikaanse landen.

De Rwandese overheid heeft nu bepaald dat kinderen vanaf groep 6 de gehele dag naar school moeten. En daarmee is een groot probleem ontstaan. 
Een van onze bestuursleden komt voor zijn werk regelmatig in Rwanda en hoorde hiervan.

De school in Kabuga heeft via hem kortgeleden een verzoek aan Focus on Education gestuurd om de bouw van drie klaslokalen te financieren. Omdat onze focus op onderwijs in ontwikkelingslanden is gericht willen wij deze school graag helpen.

Ook de overheid is bereid om bij te dragen aan dit project d.m.v. aansluiting op het elektriciteitsnet en het schenken van meubilair, schoolboeken en computers. De  leraren en de ouders van de leerlingen dragen ook hun steentje bij door hulp bij het egaliseren van het terrein en de aanvoer van stenen en cement.

Dit schoolproject zal tijdens de bouw regelmatig door ons bestuurslid worden bezocht en gecontroleerd.

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart en wij houden jullie op de hoogte van de voortgang.