Wateroverlast in Congo

Ook in Afrika leiden de klimaatveranderingen tot grote problemen. Door de overvloedige regenval stroomt de Kiliba River, die niet ver van de door ons gefinancierde scholen ligt, regelmatig over en leidt tot flinke wateroverlast.

De schoolgebouwen zijn moeilijk bereikbaar doordat ze omgeven zijn door water die de funderingen aantast. Er dient nu snel actie te worden ondernomen om verdere schade te voorkomen. Helaas biedt de overheid geen hulp en dient het schoolbestuur dit waterprobleem zelf op te lossen. Omdat hun financiën niet toereikend zijn hebben wij onze hulp aangeboden.

Een bouwkundig ingenieur heeft voorgesteld een beschermingswal rond de gebouwen te plaatsen die verdere aantasting van de fundamenten moet voorkomen.

Het schoolbestuur, de ouders van de leerlingen en Focus on Education zullen gezamenlijk zorgdragen voor de financiering van dit bouwproject.