Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

post-goed-nieuws-wilde-ganzen

Goed nieuws !

Goed nieuws

Wilde Ganzen heeft ons onderwijsproject Dalit meisjes India goedgekeurd en daar zijn we blij mee. Als een door ons ingediend project na een strenge selectie door Wilde Ganzen wordt goedgekeurd verhogen zij de fondsen die wij werven met 50%. Dat betekent dat Wilde Ganzen éénderde van het totaal benodigde projectbedrag voor zijn rekening neemt. En dat helpt enorm. Dank je wel Wilde Ganzen.

Wilt u meer weten over dit mooie project voor onderwijs aan meisjes uit de armste dorpen in India kijk dan op  www.focusoneducation.nl

Wij hebben ook uw steun hard nodig. Helpt u ons en hen met een donatie? U kunt een bedrag overmaken op rekeningnummer NL73RABO 01 26 76 19 30 ten name van stichting Focus on Education onder vermelding van ‘Onderwijsproject Dalit meisjes India’ of doneren via de website.

Bij voorbaat hartelijk dank.