Waterschade Farm of Hope school Congo na watersnood

We hebben de eerste foto’s ontvangen van de schade aan de door Focus on Education gefinancierde schoolgebouwen en de kliniek in Kiliba in Oost Congo.
Het water is inmiddels gezakt, maar er is duidelijk veel herstelwerk nodig.
Gelukkig hebben de beschermings muurtjes, die we na de vorige overstroming rond de schoolgebouwen en de kliniek hebben laten aanleggen, de schade beperkt.
Helaas heeft de overstroming wel veel huisjes van de bewoners vernield en zijn velen dakloos. Mede door corona is er een groot voedseltekort ontstaan. De bevolking heeft het zwaar. 
Wij willen de inwoners van Kiliba steunen door het schenken van voedselpakketten, maar voorlopig ligt de eerste prioriteit bij het herstellen van de schoolgebouwen en de kliniek zodat de leerlingen weer snel naar school kunnen en goede medische zorg kunnen krijgen.
Wilt u ons daarbij helpen door een donatie over te maken naar rekeningnummer NL73RABO0126761930 t.n.v. Stichting Focus on Education o.v.v. Herstel waterschade school.
Bij voorbaat hartelijk dank.