Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Onderwijsproject Sarnath, India.

De lockdown in India is verlengd tot 31 Mei.
Onze projectcoördinator Zr. Tarcilla meldt ons dat de scholen nog gesloten zijn. Alleen voor essentiële zaken zoals bijv. voedsel mogen de bewoners van de Dalit Dorpen hun woonplaats verlaten. Omdat voeding een groot probleem is voor de arme bewoners, voornamelijk dagloners die nu zonder werk zitten, heeft Zr. Tarcilla in Sarnath voedselpakketten overhandigd. Als de lockdown langer duurt zal Focus on Education het volgende voedselpakket voor zijn rekening nemen