Stichting Focus On Education is per 1 januari 2024 gestopt.

Onderwijs voor 51 kansarme meisjes in India

Leerlingen bereiden zelf eten in het zusterhuis van de ICM Sisters in Sarnath

12 november 2023  We zijn alweer halverwege het schooljaar 2023/2024 dat in april is begonnen. Focus on Education financiert met behulp van donateurs het onderwijs voor 51 meisjes uit enkele van de armste dorpen in India. De 19 jongste meisjes verblijven hiervoor in het zusterhuis van de ICM Sisters in Sarnath, waar ze bijlessen krijgen […]

Focus on Education al 20 jaar op de bres voor kansarme kinderen

20 jaar Stichting Focus on Education

26 augustus 2022 Op 26 augustus is het precies 20 jaar geleden dat Jacques en Marijke den Ridder bij Notaris Geerse de oprichtingsakte van Stichting Focus on Education hebben ondertekend. De stichting had en heeft nog steeds tot doel om kansarme kinderen in derdewereldlanden te ondersteunen op educatief gebied. Deze kinderen geven we de kans om […]

Trots op Meena

Stichting Focus on Education heeft de studie Verpleegkunde van Meena betaald. Ze was en is een echte doorzetter en werkt nu met veel inzet op de IC afdeling met corona patiënten in het Ruban Memorial Hospital in Patna, India.  

Goed nieuws uit Shillong, India

Als kleinere stichting houden we nauw contact met al onze projectpartners, ook uit de beginjaren na de oprichting van onze stichting in 2002. We financierden in 2007 de bouw van een opvanghuis voor jonge vrouwen en meisjes in nood. Veelal worden ze door de politie van de straat opgepikt en naar het tehuis gebracht. Hele […]

Voortgang Educatieproject Dalitmeisjes (Corona)

Voortgang Educatieproject Dalitmeisjes vraagt extra inspanning als gevolg van Corona. Alle meisjes van ons project in Sarnath hebben na de schoolsluiting als gevolg van de coronapandemie hun studie weer hervat. Tijdens de lockdown verbleven ze voor lange tijd in hun dorpen. Omdat hun vaders zonder werk kwamen te zitten en de gezinnen geen inkomen hadden heeft […]

In liefdevolle herinnering

Vanuit Sri Lanka ontvingen wij het bericht dat onze vroegere projectpartner Sita Wijenayake is overleden op 1 december 2020. Zij is 87 jaar geworden. Vanaf de start van onze werkzaamheden in Sri Lanka, in 1998, heeft zij ons geadviseerd bij de keuze van de (school)projecten en de wijze waarop wij deze projecten moesten begeleiden en […]

Mubalama’s leertraject van 8 tot 21 jaar

De vlag uit bij Focus on Education voor Mubalama uit Congo. De 8 jarige Mubalama was gedurende lange tijd het boegbeeld bij al onze acties. Pastor Flory uit Congo vertelde ons rond 2007 over zijn grote wens om naar school te gaan. Mubalama wilde dokter worden. Helaas was zijn bouwvallige school tijdens een tropische storm […]

Schoolproject Rwanda: 3 nieuwe klaslokalen in gebruik genomen

Uitbreiding basisschool in Ruhingo, Rwanda. In september 2019 ontvingen wij een dringend verzoek van het bestuur van een basisschool in Ruhingo, een plaats in het westen van Rwanda. Vanwege de sterke toename van het aantal leerlingen waren de klassen overvol geworden, waardoor de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang kwam. Ons bestuurslid Frank Bakx […]

Corona Project voor Farm of Hope school in Kiliba Congo

Focus on Education helpt de Farm of Hope basisschool en de bevolking van Kiliba tijdens deze Corona Crisis. Na een Lange lockdown vanwege corona is op 15 oktober jl. het nieuwe schooljaar in Congo begonnen. Zowel op de school als onder de bevolking zijn beschermingsmaterialen uitgereikt. Wij hebben hiervoor de financiële middelen ter beschikking gesteld […]

Goed nieuws uit India (Bihar)

Goed nieuws. Meena, een van de meisjes die met de financiële hulp van de stichting middelbaar onderwijs heeft gevolgd en vervolgens de 3 jarige opleiding verpleging is hiervoor inmiddels geslaagd. Tot onze grote vreugde kregen we deze week een bericht van haar dat ze een baan heeft gevonden als verpleegkundige in het Ruban Memorial Hospital in […]